תקנון להשתתפות בוובינר בהנחיית שי גרברז באמצעות "זום"
 
תנאי הרישום:
  • הרישום והתשלום הם להשתתפות בוובינר עצמו, ולא כוללים קבלת הקלטה שלו.
  • ביטול הרישום וקבלת החזר כספי - בפנייה למייל info@suran.co.il עד 3 שעות לפני מועד האירוע. לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול הרשמה או תשלום.
הקלטת השידור:
  • הקלטת וובינר זה עשוייה להתפרסם בעתיד באינטרנט. בהרשמתך בדף הרישום אתה נותן את הסכמתך להופיע בוידאו וכן להישמע בקולך בהקלטת האודיו, זאת אם מצלמתך תפעל או שתדבר במיקרופון במהלך המפגש.

כתב הסכמה לשימוש במידע

הריני נותן בזאת מרצוני החופשי הסכמה מדעת לשי גרברז ו/או סוראן ו/או הנהלת האתר ונציגיה ו/או לכל גוף או חברה בע"מ שתוקם בעתיד (להלן: "סוראן"), לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטוני הווידאו בהם אני מופיע ו/או במידע הנמסר על ידי במסגרת השתתפותי בהרצאות ו/או בשיעורים ו/או וובינרים של סוראן (להלן: "המידע האישי").

ידוע לי כי כל ההרצאות, השיעורים, הסדנאות, הוובינרים וכו' בהם אני נוכח ו/או משתתף (אקטיבי, פסיבי) מוקלטים ונשמרים במאגרי המידע של סוראן בין היתר לצורכי שיווק, פרסום, שימוש מסחרי ולהצגת פעילותו של סוראן ברחבי הארץ ובעולם, ברשתות האינטרנט וברשתות החברתיות וכן לצורכי שימוש עתידיים.

‏הריני‏ מעניק ‏בזאת ‏לסוראן ‏ולנציגיו בן היתר ‏את‏ הזכות לעשות כל שימוש ו/או ‏להעלות ‏לאתר‏י האינטרנט השונים ו/או הרשתות החברתיות וכו',‏ ללא‏ הגבלת‏ זמן, את‏ ההרצאות ו/או השיעורים ו/או הוובינרים בהם אני מופיע ו/או את המידע האישי.

הריני מאשר כי כל הזכויות אודות המידע האישי אשר יהיה זמין לצפיית קהל הגולשים באתרי האינטרנט, ברשתות החברתיות, בטלוויזיה ו/או בכל מקום אחר הינו בבעלותו הבלעדית של סוראן ואני מודע‏ לכך‏ שלא ‏אקבל ‏כל ‏תשלום,‏ פיצוי ‏או ‏תגמולים ‏כלשהם ‏הנובעים ‏או‏ קשורים ‏לשימוש‏ במידע האישי. ‏ ‏

הריני‏ ממחה‏ בהמחאה‏ גמורה ‏ובלתי‏ חוזרת‏ לסוראן ונציגיו את‏ כל ‏הזכויות ‏במידע האישי‏ לצורך‏ כל שימוש בתוכן ולרבות פרסום באתרי האינטרנט, ברשתות החברתיות, באמצעי התקשורת השונים וכן לצורכי צילום ו/או עריכת סרט, תוכניות טלוויזיה ו/או כל שימוש עתידי ‏והריני‏ מוותר ‏על‏ כל ‏זכות ‏הנוגעת ‏לבחינת ‏החומרים ו/או ‏כל ‏דרישה‏ הנוגעת ‏למתן אישור ‏מראש‏ באשר‏ לשימוש ‏במידע האישי הנ"ל. ‏

הריני‏ משחרר ‏את‏ "סוראן" מכל‏ תביעה, ‏טענה, ‏אחריות ‏או‏ נזק הנובע ‏או‏ הקשור ‏לשימוש ‏במידע האישי,‏ לרבות ‏אך‏ מבלי‏ לגרוע, ‏מתביעות ‏בגין ‏הכפשה, ‏פגיעה ‏בזכות‏ לפרטיות ‏מכוח‏ חוק ‏הגנת ‏הפרטיות,‏ התשמ"א- 1981,‏ או‏ כל‏ חוק ‏אחר, או מתביעות בגין פגיעה‏ בזכויות ‏יוצרים ‏וזכות ‏הפרסום,‏ או ‏מכל ‏טענה ‏של ‏שימוש ‏בלתי-הולם,‏ עיוות, ‏סילוף,‏ שינוי ‏או ‏אשליה‏ אופטית,‏ העלולים ‏להיווצר כתוצאה מהשימוש במידע האישי ו/או כתוצאה ‏מהשידור ו/או הפרסום.‏ 

‏קראתי‏ את‏ המסמך ‏טרם‏ מתן אישורי ‏והנני‏ מבין ‏בשלמות ‏את ‏תוכנו, ‏משמעותו‏ והתוצאות הנלוות ‏לכתב ‏הסכמה זה. הריני נותן הסכמה מדעת מרצוני החופשי לכל האמור וכוחה של הסכמה זו יפה ‏גם ‏לפי ‏חוק ‏הגנת ‏הפרטיות,‏התשמ"א-1981.‏

כתב ‏הסכמה זה,‏ מחייב ‏אותי,‏ את‏ יורשי,‏ אפוטרופסי,‏ עזבוני,‏ באי-כוחי ‏החוקיים ‏וכל‏ מי‏ שיבוא‏ במקומי.‏

יובהר כי ככל ואיני מעוניין שסוראן יעשה שימוש פומבי במידע האישי, מחובתי להודיע להנהלת האתר באמצעות כתובת האימייל: info@suran.co.il
ובצירוף פרטים אישיים לרבות מועדי הסדנאות, הרצאות, וובינרים ועוד, בהם נטלתי חלק וזאת על מנת לשמור על זכותי לפרטיות.

בסימון V בדף הרישום ליד המשפט "קראתי ואישרתי את התקנון", הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות הנ"ל ואני מסכים לאמור בהן.

 

 

Make a free website with Yola