תקנון להשתתפות בוובינר בהנחיית שי גרברז באמצעות "זום"
 
תנאי הרישום:
  • הרישום והתשלום הם להשתתפות בוובינר עצמו, ולא כוללים קבלת הקלטה שלו.
  • ביטול הרישום וקבלת החזר כספי - בפנייה למייל info@suran.co.il עד 3 שעות לפני מועד האירוע. לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול הרשמה או תשלום.
הקלטת השידור:
  • הקלטת וובינר זה עשוייה להתפרסם בעתיד באינטרנט. בהרשמתך בדף הרישום אתה נותן את הסכמתך להופיע בוידאו וכן להישמע בקולך בהקלטת האודיו, זאת אם מצלמתך תפעל או שתדבר במיקרופון במהלך המפגש.

Make a free website with Yola